Інформація
Інформація про підприємство
Комунальне підприємство «Міський лікувально-діагностичний центр», який створений Вінницькою міською радою за підтримки Держави Ізраїль і Благодійного фонду Петра Порошенка, розпочав роботу з 18 вересня 2012р.

Діяльність закладу направлена на надання високоспеціалізованої консультативно-діагностичної допомоги пацієнтам та організацію ефективної взаємодії в напрямку діагностики захворювань між медичними закладами м. Вінниці та Вінницької області на усіх рівнях надання медичної допомоги.

В закладі прийнята Політика у сфері якості, згідно якої основною метою діяльності закладу є надання консультативно – діагностичної допомоги для досягнення найкращих результатів по збереженню та покращенню здоров'я пацієнтам. Вся діяльність закладу ґрунтується на ризик – орієнтованому мисленні, впроваджені зворотного зв'язку із організаціями – партнерами і постійному поліпшенню медичного обслуговування відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).

Необхідною умовою тривалого успіху в роботі КП «Міський лікувально –діагностичний центр» перед усім є захист інтересів та задоволення вимог замовників щодо обсягів та якості наданих послуг.

Нашою метою є запровадження системного моніторингу процесів, які реалізують медичні послуги, визначення потенційних джерел помилок, їх усунення на початковому етапі.
Комунальне підприємство «Міський лікувально-діагностичний центр»
Код ЄДПРПОУ 37898491
Адреса підприємства:
21032, м.Вінниця, вул. Київська, б.68
Телефони приймальні директора:
(0432) 65-22-65
Графік роботи директора:
Понеділок – п'ятниця з 9:00 до 18:00
Графік прийому з особистих питань:
Громадян: понеділок 10:00-11:00, п'ятниця 10:00-12:00
Співробітників: середа 10:00 – 12:00
Електронна пошта для звернень:
Графік роботи підприємства:
Понеділок - п’ятниця:з 08:00 год. до 20:00 год.
Субота:з 09:00 год. до 18:00 год.
Неділя:з 09:00 год. до 18:00 год.
Для досягнення нашої мети ми:
Забезпечуємо своєчасність
та високу якість у виконанні робіт у сфері надання медичних послуг згідно з вимогами чинного законодавства України, керівних і розпорядчих документів у сфері охорони здоров'я;
Забезпечуємо своєчасність
та високу якість у виконанні робіт у сфері надання медичних послуг згідно з вимогами чинного законодавства України, керівних і розпорядчих документів у сфері охорони здоров'я;
Постійно вдосконалюємо процеси
спрямовані на управління закладом, контролю якості медичних послуг, підвищенню рівня та можливостей наявного діагностичного обладнання, підвищенню рівня та кваліфікації співробітників закладу, організації процесів ефективного функціонування закладу;
Сумлінно виконуємо свої зобов'язання
як перед нашими партнерами, так і перед нашими клієнтами, чим у часі створюємо підвалини нашої позитивної ділової репутації;
Втілюємо в процеси управління
закладом таку модель залучення до прийняття релевантних управлінських рішень усього персоналу закладу, котра дозволяє кожному співробітнику відчувати свою персональну причетність та відповідальність до розвитку закладу та результатів його роботи;
З метою надання нашим клієнтам послуг, що відповідають високим стандартам якості та всебічно задовольняють потреби наших клієнтів, ми впровадили, постійно контролюємо та вдосконалюємо систему управління якістю надання медичних послуг відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT), а також чинного законодавства України.
Ми гарантуємо, що всі програми, цілі, пріоритети та зобов'язання, які виникають із Політики у сфері якості, будуть визначені та сформульовані керівництвом та доведені до відповідних організаційних рівнів КП «Міський лікувально-діагностичний центр».